AVIF

AV1 图像文件格式

文件扩展名: .avif 开发商: Alliance for Open Media 文件类型: Image format MIME: image/avif
AVIF(AV1 Image File Format): 一种基于AV1视频格式的现代图像格式。AVIF一般比WebP、JPEG、PNG和GIF有更好的压缩效果,旨在取代它们。